Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.dchef-predpasniki.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/2009-UPB2), Obligacijskim zakonikom (OZ,  97/2007-UPB1) in mednarodnimi kodeksi e-poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine  D’chef predpasniki,

OSNOVNI PODATKI:

Naziv: D’chef predpasniki, Doroteja Smolej, osnovno dopolnilno delo

E-pošta: info@dchef-predpasniki.si

Davčni zavezanec: ne

Banke in poslovni računi: TRR SI56 0510 0700 6206 862 (Abanka)

POGOJI POSLOVANJA: 

V kolikor se s pogoji poslovanja ne strinjate, vas prosimo da nakupa preko spletne strani www.dchef-predpasniki.si ne vršite!

Splošni pogoji poslovanja veljajo do njihovih sprememb, ki bodo objavljeni na sami spletni strani in bodo vedno in vsakomur dostopni.

Delne ali celotne spremembe poslovanja so izvedene izključno in samo s strani lastnika podjetja in veljajo od trenutka objave.

Komunikacija med lastnikom spletne trgovine www.dchef-predpasniki.si in kupcem poteka elektronsko (e-pošta, FB,). Vsa pisna komunikacija velja kot pogodba o nakupu.

Kupec, ki kupi blago iz spletne strani, prejme izdani račun v pisni obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na našem strežniku. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem in angleškem jeziku, slednja za kupce iz ostalih držav sveta.

Kupoprodajna pogodba med lastnikom spletne strani in kupcem je sklenjena v trenutku, ko je naročilo potrjeno s strani lastnika spletne strani in veljajo tiste cene in pogoji, ki so bili do samega trenutka nakupa veljavni.

Nakup na spletni strani www.dchef-predpasniki.si in tudi posredovanje osebnih podatkov na tej spletni strani je dovoljeno fizično in pravno-poslovno sposobnim osebam. Mladoletne osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko soglasje staršev ali skrbnika.

Ponudnik lahko odstopi od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot očitna napaka se opredelijo bistvene lastnosti izdelka in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne, ter jih ponudnik v primeru vrednosti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenil. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Spletna stran D’chef predpasniki se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List 86/2004).

Zbrane osebne podatke bomo uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo, informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije. Spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bomo storil vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte ;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani;

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

V skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, smo zavezani k varovanju osebnih podatkov uporabnikov naše spletne strani. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovali osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bomo omogočili tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje naših zakonitih interesov.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval na naši spletni strani, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Teh podatkov ne bomo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podatke lahko v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. 

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vedno zagotovil naslednje informacije: 

 • Identiteto podjetja
 • Kontaktne naslove (e-pošto)
 • Bistvene značilnosti blaga
 • Dobavljivost izdelkov
 • Pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve
 • Vse cene bodo jasno in nedvoumno določene, iz njih bo razvidno ali že vsebujejo davek, stroške dostave in storitve
 • Časovno veljavnost ponudbe
 • Rok v katerem je še možno odstopiti od pogodbe
 • Pojasnjen postopek ob pritožbi

NAČIN POSLOVANJA:

VSEBINA PRODAJE:

Lastnik podjetja D’chef predpasniki, Doroteja Smolej, odd ne odgovarja za nikakršno okvaro strojne ali programske oprema pri kupcu, ki je obiskal in operiral spletno stranjo ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi preko spletne strani www.dchef-predpasniki.si.

Lastnik podjetja  D’chef predpasniki, Doroteja Smolej, odd, se bo trudil zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnost artikla, rok dobave ali cena spremeni tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti vseh podatkov na spletni strani, zato bo kupec v takem primeru obveščen o spremembah in ponudnik mu bo omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino fotografij izdelkov, in promocijskih fotografij, le te mora kupec jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga ( predvsem glede barvnega odstopanja). Prodajalec se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne strani www.dchef-predpasniki.si, kot tudi se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega, zvočnega ali video materiala.

 V kolikor se kupec želi informirati več o izdelkov, lahko pošlje svoje povpraševanje na: info@dchef-predpaniki.si ali doroteja.smolej@gmail.com

CENE IZDELKOV:

Vse objavljene cene artiklov na spletni strani: D’chef predpasniki, Doroteja Smolej, odd, so navedene v denarni enoti evro (€) in vključujejo DDV,  razen če ni to drugače zapisano. Pridržujemo si pravico do sprememb cen, če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Cene veljajo samo za nakup preko spletne strani, izdelki so na voljo do odprodaje zalog. Cene veljajo v trenutku naročila kupca. Cene ne vključujejo stroška dostave.

Roki veljavnosti akcije, bodo navedeni ob akcijski ponudbi.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu potrjenega naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Zagotavljali bomo najbolj ažurne in točne podatke, a lahko se zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa mu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

PRITOŽBE IN SPORI:

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova: info@dchef-predpasniki.si. Po prejemu pritožbe bo ponudnik v najkrajšem možnem času določil osebo, s katero se bo kupec, v primeru težav, lahko povezal telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik in kupec se zavezujeta, da bosta storila vse kar je v njuni moči, da morebitne spore rešita sporazumno.

Ponudnik si pridružuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

POSTOPEK NAKUPA:

1) Kupec pošlje sporočilo s svojimi željami preko kontaktnega obrazca.

2) V najkrašem času kupec prejme odgovor in tako steče komunikacija glede naročila.

3) Prodajalec naročilo potrdi ali pa ga z razlogom zavrne. Potrditev/ preklic je odvisna od dobavljivosti artikla. S potrditvijo/ preklicem naročila so vsa sprejeta naročila obravnavana kot nepreklicna.

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.Kupec se lahko odloči za preklic naročila, vendar je nujno da preklic izvede v roku 2. ur in obvesti na info@dchef-predpasniki.si. V sporočilu prosim nujno navedite:

a) številka naročila

b) ime in priimek kupca

c) naslov kupca

Kupec prejme potrdilo- odgovor o preklicu po e-mailu. S tem je nakup dokončno preklican.

Pravica do odstopa od pogodbe/ VRAČILO BLAGA:


Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa, da ima potrošnik pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu. Vrnitev blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe je pravica potrošnika, zaradi same narave pogodbe – pogodbe sklenjene na daljavo. Potrošnik pošlje svoje ugovore ali pripombe na elektronski naslov info@dchef-predpasniki.si. Potrošnik ima pravico do vračila vseh plačil, in sicer plačane kupnine in poštnih storitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika je strošek vračila blaga. Ponudnik bo potrošniku vrnil celotno kupnino v najkrajšem možnem času po vrnitvi blaga na naslov ponudnika.

Potrošnik mora blago vrniti nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, kot ga je prejel, razen če je bilo blago uničeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Blago mora biti zapakirano v originalno embalažo. Priložena more biti kopija računa. 

Stroške vračila krije pošiljatelj sam, razen če je vnaprej pisno dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. V primeru dostave na naše stroške bomo potrošniku obračunali stroške vračila po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja ne odgovarjamo.

Potrošnik mora blago vrniti na naslov: D’chef predpasniki, Doroteja Smolej, odd, Loka 88, 4290 Tržič

V primeru vračila vas prosimo, da nas o tem predhodno pisno obvestite na e-mail info@dchef-predpasniki.si., ali doroteja.smolej@gmail.com.

Denar na plačano blago vam  povrnemo najkasneje v 30 dneh na vaš bančni račun, ki ga v svojem zahtevku tudi navedite.

 
V kolikor je bilo blago izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ali pa je bilo prilagojeno njihovim osebnim potrebam, potem  potrošnik ni upravičen do vračila oziroma odstopa od pogodbe.

Stvarna napaka:

Pravice iz naslova stvarne napake v skladu z 37. – 37.č členom Zakona o varstvu potrošnikov lahko kupec uveljavlja samo pri ponudniku. Priložiti mora kopijo računa, ter pisno obvestiti o napaki in jo natančno opisati. Kupec mora ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

NAČIN PLAČILA

Na spletni strani ima kupec možnost plačila po predračunu, in sicer:

Plačilo po predračunu (s položnico ali elektronsko banko)

Predračun boste prejeli na vaš e-mail. Plačilo lahko opravite preko spletne banke, na banki ali na pošti. Veljavnost predračuna je 5 dni in je navedena tudi na predračunu. Po tem roku se naročilo stornira in če stranka žali opraviti ponoven nakup mora za to izvesti novo naročilo.
Pošiljka bo odposlana najkasneje v 48 urah po prejemu plačila, vendar si dovoljujemo možnost daljšega roka dostave v časovnem terminu praznikov.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljalca spletnega mesta.

DOSTAVA

Poškodbe pri transportu

Kupec je pri prevzemu pošiljke dolžan pregledati njeno vsebino. V primeru fizičnih poškodb pošiljke ali v primeru da manjka njena vsebina in pošiljka kaže znake odprtja, je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljalcu (Pošta Slovenije d.o.o.), ki je dolžan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornsot.

Poškodovano pošiljko v nespremenjenem stanju odnesite na najbližjo pošto in izpolnite reklamacijski zapisnik. Prosimo, da o poškodbi pošiljke obvestite tudi naročniško službo.

Piškotki in IP naslovi

Vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodelimo piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Na osebni računalnik uporabnika lahko shranimo tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Te podatke lahko v anonimizirani sumarni obliki uporabljamo za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti zbiramo tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Ponudnik ne bo pošiljal oglasnih elektronskih sporočil.